Orthomoleculair Voedingsadvies J. Linterman, gevestigd aan Leliestraat 39,
1541CJ Koog aan de Zaan, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals
weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:
Jorick Linterman
Leliestraat 39
1541CJ Koog aan de Zaan
(+31)6 1881 2990
kleur-en-therapie@protonmail.com
https://www.kleur-en-therapie.nl/

KvK: 85486981


Persoonsgegevens die ik verwerk
Orthomoleculair Voedingsadvies J. Linterman verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik
maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.


Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk
Orthomoleculair Voedingsadvies J. Linterman verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige
persoonsgegevens van jou:

 • Gezondheidsgegevens

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk
Orthomoleculair Voedingsadvies J. Linterman verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende
doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Orthomoleculair Voedingsadvies J. Linterman verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk
  toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.


Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar
Orthomoleculair Voedingsadvies J. Linterman bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt
nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Ik hanteer de volgende bewaartermijn voor alle persoonsgegevens:

 • Maximaal 15 jaar na afsluiten van het dossier.

 

Delen van persoonsgegevens met derden
Orthomoleculair Voedingsadvies J. Linterman verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit
nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting, zoals de belastingdienst.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik
Orthomoleculair Voedingsadvies J. Linterman gebruikt functionele, analytische en tracking cookies.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen
in de browser van je computer, tablet of smartphone. Orthomoleculair Voedingsadvies J. Linterman
gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar
behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies
worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.
Daarnaast plaats ik cookies via derden die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte
content en advertenties kunnen aanbieden.


Bij jouw eerste bezoek aan onze website heb ik je al geïnformeerd over deze cookies en heb ik je
toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.


Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies
meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van
je browser verwijderen.


Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-watdoe-ik-ermee/

 

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders
en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:


- https://www.jouwweb.nl/


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb
je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te
maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Orthomoleculair Voedingsadvies J.
Linterman en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een
verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand
naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.


Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van
jouw persoonsgegevens sturen naar kleur-en-therapie@protonmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.
Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.


Orthomoleculair Voedingsadvies J. Linterman wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt
om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons


Hoe ik persoonsgegevens beveilig
Orthomoleculair Voedingsadvies J. Linterman neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en
neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, neem dan contact op via kleur-en-therapie@protonmail.com.

 


Maak jouw eigen website met JouwWeb